ឃ្លាំងនៅឈូកវា២

Location

Pur SenChey

Type

Warehouse for rent

Rooms

Share


1/7
Property Attributes

 • Code PP100592
 • Price $3,000/Month
 • Location Pur SenChey
 • AddressKakab 2, Pur SenChey, Phnom Penh Capital
 • Rooms1
 • Car Parking5
 • Moto Parking10
 • Last update11 Feb 2022
 • Update bySim Samedi
 • Page view13
Check Available Rooms
Property Features

 • ឃ្លាំងនៅព្រែកព្នៅ​ / Warehouse At Prek Phnov
 • តម្លៃជួល / Rental Price : $3000 / Month
 • ទំហំ / Size : 20m x 45m
 • មានបន្ទប់គេង១
 • មានoffice 1
 • មានផ្ទះបាយ១
 • បន្ទប់ទឹក២ / Bathroom 2
 • កម្លាំងភ្លើង / Electric Power  
 • មានចំណតឡានបានច្រើន
 • ផ្លូវឡានកុងតឺន័រ
 • ទីតាំងល្អសម្រាប់ស្តុកទំនិញ / Good Place To Storage
 • ឡានកុងតឺន័រអាចចេញចូលបាន / Container Truck Accessible
Property Description

 • កុងត្រា 3ឆ្នាំ
 • កក់ 6ខែ និង បង់ចូលមុនដើមខែ
Add to wishlist
Search

Contact Cambodia's Property Rental Platform | RENT KH

Phnom Penh Capital

+855 012 320 710

[email protected]
Contact Cambodia's Property Rental Platform | RENT KH

Phnom Penh Capital
+855 012 320 710
[email protected]