ឃ្លាំងនៅព្រែកព្នៅ

Location

Praek Pnov

Type

Warehouse for rent

Rooms

Share


1/10
Property Attributes

 • Code PP100546
 • Price $1,500/Month
 • Location Praek Pnov
 • AddressPreaek Phnov, Praek Pnov, Phnom Penh Capital
 • Rooms1
 • Car Parking1
 • Moto Parking1
 • Last update05 Feb 2022
 • Update bySim Samedi
 • Page view16
Check Available Rooms
Property Features

 • ឃ្លាំងនៅព្រែកព្នៅ​ / Warehouse At Prek Pnov
 • តម្លៃជួល / Rental Price : $1500 / Month
 • ទំហំ / Size: 19m x 43m
 • បន្ទប់ទឹក / Bathroom: 4
 • បន្ទប់ Office / Office Space: 1
 • កម្លាំងភ្លើង / Electric Power: 3F (64A)
 • ទីធ្លាមុខឃ្លាំងសល់ / Front Warehouse: 20m
 • ទីតាំងល្អសម្រាប់ស្តុកទំនិញ / Good Place To Storage
 • ឡានកុងតឺន័រអាចចេញចូលបាន / Container Truck Accessible
Property Description

 • កុងត្រា 2 ឆ្នាំ
 • កក់ 2 ខែ និង បង់ចូលមុនដើមខែ
Add to wishlist
Search

Contact Cambodia's Property Rental Platform | RENT KH

Phnom Penh Capital

+855 012 320 710

[email protected]
Contact Cambodia's Property Rental Platform | RENT KH

Phnom Penh Capital
+855 012 320 710
[email protected]