ដីនៅផ្លូវជាតិលេខ២១ តាខ្មៅ

Location

Ta Khmau

Type

Land for rent

Rooms

Share


1/1
Property Attributes

 • Code KD100879
 • Price $4,200/Month
 • Location Ta Khmau
 • AddressPreaek Thei, Roka Khpos, Ta Khmau, Kandal Province
 • Rooms1
 • Last update18 Jan 2022
 • Update bySim Samedi
 • Page view10
Check Available Rooms
Property Features

 • ទីតាំងស្តិតក្នុងផ្លូវជាតិលេខ២១ ដីធំអាចធ្វើជាឃ្លាំង នឹងអ្វីផ្សេងៗបាន
Property Description

 • ដីជួល ផ្លូវជាតិលេខ២១ តាខ្មៅ / Land At Street 21 Takmao
 • នៅលើផ្លូវធំ/ On Main Road
 • មិនលិចទឹក/ Non-Flooding
 • តម្លៃជួល/Rental Price : $4200/Month
 • ទំហំដី/Land Size : 51m x 150m
Add to wishlist
Search

Contact Cambodia's Property Rental Platform | RENT KH

Phnom Penh Capital

+855 012 320 710

[email protected]
Contact Cambodia's Property Rental Platform | RENT KH

Phnom Penh Capital
+855 012 320 710
[email protected]