ផ្ទះអាជីវកម្មនៅទួលគោក

Location

Tuol Kouk

Type

Flat for rent

Rooms

Share


1/9
Property Attributes

 • Code PP102165
 • Price $1,800/Month
 • Location Tuol Kouk
 • AddressBoeng Kak Ti Pir, Tuol Kouk, Phnom Penh Capital
 • Rooms1
 • Car Parking2
 • Moto Parking5
 • Last update30 Apr 2022
 • Update byChea Viseth
 • Page view6
Check Available Rooms
Property Features

 • ទីតាំងល្អសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មនិងស្នាក់នៅ / Good Location For Doing Business  And Living
 • គ្មានសម្ភារៈ / No furniture
Property Description

 • តម្លៃជួល / Rental Price: $1800/Month (Negotiate)
 • ទំហំដី / Land Size: 5.6m x 27m 
 • ទំហំផ្ទះ / House Size: 5.2m x 20m
 • បន្ទប់គេង / 8 Bedrooms
 • បន្ទប់ទឹក / 10 Bathrooms
 • ចំណតឡាន / 2 Car Parking
 • ចំណតម៉ូតូ / 5 Moto Parking
 • ជាប់ផ្លូវធំ / On Main Road
 • នៅសល់ពីខាងមុខផ្ទះ / Front Space 7m
 • នៅសល់ពីខាងក្រោយផ្ទះ / Behind Space 4m
 • ទីតាំងល្អនិងសុវត្ថិភាព / Great Location and safe
Add to wishlist
Search

Contact Cambodia's Property Rental Platform | RENT KH

Phnom Penh Capital

+855 012 320 710

[email protected]
Contact Cambodia's Property Rental Platform | RENT KH

Phnom Penh Capital
+855 012 320 710
[email protected]